Rozřazovací testy

Rozřazovací testy slouží k určení správné úrovně školení a k rozdělení většího počtu posluchačů do skupin. Rozřazovací testy probíhají přes Internet. On-line rozřazovací testy jsou v ceně školení. Testy se skládají z otázek s výběrem správné odpovědi. Testování posluchači zabere do 10 minut na jeden test. K výsledkům testů jednotlivých posluchačů můžete mít přístup on-line. Po ukončení testování Vám zašleme celkové vyhodnocení a návrh vhodného školení. V případě zájmu o testování nás kontaktujte.