Digi pro firmu - příspěvek na vzdělávání zaměstnanců

Loga NPO

Projekt NPO - Digi pro firmu je zaměřený na další profesní vzdělávání v oblasti digitálních dovedností pro IT a dovedností potřebných pro Průmysl 4.0. Cílovou skupinou projektu jsou hlavně zaměstnanci, ale také fyzické osoby podnikající.

Oprávněnými žadateli o příspěvek jsou obchodní korporace, OSVČ, státní a národní podniky, nestátní neziskové organizace, obce, kraje i další subjekty. Lze získat příspěvek na vzdělávání (úhrada nákladů za účast osoby na vzdělávací aktivitě ve výši 263,98 Kč na osobohodinu) i mzdový příspěvek (úhrada osobních nákladů zaměstnavatele za účast zaměstnance na vzdělávací aktivitě ve výši 272,13 Kč na osobohodinu). Vzdělávací aktivity jsou jsou financovány na základě jednotkových nákladů. Získáváte tedy fixní příspěvek na jednu hodinu absolvované výuky za každého účastníka vzdělávání bez ohledu na skutečně vynaložené náklady. Příspěvek je proplácen ex-post, tedy až po ukončení vzdělávání a doložení potřebných dokumentů. Dokumenty, které jsou dokladem o realizaci vzdělávání jako jsou prezenční listiny, záznam a osvědčení o absolvování, vám připravíme.

O přípěvek je možné žádat online na stránkách Úřadu práce. Podrobné informace o projektu jsou uvedeny v dokumentech:

Příspěvek na vzdělávání vašich zaměstnanců můžete získat na většinu našich kurzů. Nejoblíbenější jsou kurzy zaměřené na kancelářské aplikace Microsoft Office (Microsoft 365, Excel, Word, PowerPoint, Power BI a další), dále kurzy zaměřené na CAD software (AutoCAD, Inventor, ...), grafické aplikace (Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, InDesign, ...), i z oblasti marketingu na internetu nebo tvorby webových stránek. Zajímavou variantou jsou i obsáhlé rekvalifikační kurzy, kterou jsou akreditované MŠMT. Kompletní nabídku našich počítačových kurzů naleznete zde.

Příspěvek lze získat na vzdělávací aktivity v rozsahu minimálně 16 hodin, doporučený rozsah je ale aspoň 20 hod. Příspěvek je poskytován maximálně na 80 osobohodin. Maximální počet účastníků ve skupině je 15 osob.

Vzdělávací aktivity si můžete sestavit z našich standardních kurzů nebo vám připravíme školení na míru. Vše je naprosto variabilní - obsah školení, místo i časové rozložení. Zaměstnance lze poslat do našich otevřených kurzů i uspořádat uzavřené školení pouze pro vás. Školení mohou probíhat online, v našich učebnách a v případě uzavřených školení i u vás ve společnosti. Z jednotlivých dílčích kurzů lze vytvořit různé balíčky tak, aby byl splněn požadavek na minimální délku vzdělávací aktivity. S výběrem vhodného školení a návrhem vzdělávání vám rádi pomůžeme. K dispozici je vám zelená linka s voláním zdarma 800 118 118 nebo e-mail info@abecedapc.cz.