Formy školení

Vybrat si můžete z různých forem školení. Školení uspořádáme podle vašich požadavků.

Firemní školení

Firemní školení jsou určená pro skupiny posluchačů z jedné firmy. Jsou plně přizpůsobená podle požadavků zákazníka. Zajišťujeme i další služby související s plánováním školení.

Individuální školení

Individuální školení je nejefektivnější způsob výuky. Lektor se věnuje pouze jednomu posluchači, školení přizpůsobuje požadavkům, znalostem a pracovnímu zaměření posluchače.

Otevřené kurzy

Otevřeného kurzu se účastní skupina maximálně osmi posluchačů. Otevřené kurzy probíhají v předem vypsaných termínech v učebnách v Praze 8 nebo v Kolíně.

Konzultace

Konzultace jsou zaměřené na řešení vašich konkrétních pracovních postupů. Rozsah konzultace je plně závislý na vašich požadavcích.

Prezentace

Prezentace jsou určené především pro firemní zákazníky. Jejich obsah je plně přizpůsobený podle požadavků zákazníka. Prezentací se obvykle účastní větší skupiny posluchačů.

Interní školení

Pro firmy zajišťujeme interní školení v oblasti informačních technologií. Pomůžeme s návrhem interních školení, s přípravou materiálů ke školení i se zajištěním administrativy.