Přihlašovací systém

Administrativní úkony spojené s organizací jednotlivých termínů školení vám může zjednodušit systém pro přihlašování a sledování školení. Námi vyvíjený systém používá několik nadnárodních společností k plánování školení a testování znalostí zaměstnanců.

  • Webový systém umožňuje přihlášení odkudkoliv a kdykoliv bez nutnosti cokoliv instalovat.
  • V systému můžete sledovat naplánované i provedené termíny školení.
  • U naplánovaných školení lze sledovat přihlášené posluchače na jednotlivé termíny, posluchače na termíny registrovat nebo odhlašovat a rozesílat jim pozvánky na školení.
  • U provedených školení jsou k dispozici informace o účastnících a o jejich závěrečném hodnocení spokojenosti se školením.
  • Přes systém lze testovat znalosti posluchačů před školením. Na základě výsledků testu jim lze doporučit nejvhodnější školení.
  • V systému je možné nastavit různé vzdělávací plány. Pro různé skupiny uživatelů lze nastavit, na která školení se mohou přihlašovat.
  • Posluchači mohou v systému sledovat naplánované termíny, přihlašovat se na ně nebo se z nich odhlašovat. Systém také umožňuje od zaměstnanců zjišťovat, o jaká školení a témata mají zájem.
  • Grafiku systému, loga a barvy lze přizpůsobit podle vaší společnosti.
  • Náklady na zprovoznění i vlastní provoz systému jsou velmi nízké. Základní funkce přihlašovacího systému jsou pro naše zákazníky ze školení zdarma.