Podnikové vzdělávání AbecedaPC Consulting a.s.

Logo OPZ

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011874

Číslo a název výzvy: 03_19_097, Podnikové vzdělávání zaměstnanců II Číslo a název prioritní osy: 03.1, Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: 03.1.52, Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Podnikové vzdělávání AbecedaPC Consulting a.s.

Období realizace projektu: 1.8.2020 – 30.9.2021
Celkové způsobilé výdaje projektu: 538 920 Kč
Dotace z prostředků ESF: 458 082 Kč

Projekt je zaměřený na zvýšení odborných znalostí zaměstnanců společnosti AbecedaPC Consulting a.s. V rámci projektu absolvují zaměstnanci vzdělávací aktivity z oblastí: obecné IT, měkké a manažerské dovednosti a jazykové vzdělávání. Do projektu budou zařazeni na různých pracovních pozicích: vedení společnosti, administrativní pracovníci a odborní lektoři. Část zaměstnanců zařazených do projektu je ve věkové kategorii nad 54 let.

Aktivity projektu: V rámci projektu budou realizovaná školení z oblastí: Obecné IT, Měkké a manažerské dovednosti a Jazykové vzdělávání.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.