Získejte dotaci na školení

Na vzdělávání mohou obchodní korporace, státní podniky i OSVČ čerpat dotace. Aktuální jsou dvě výzvy:

  • Výzva č. 97 OPZ – Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
  • Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) - Výzva III

Se zajišťováním školení v rámci projektů máme bohaté zkušenosti. Pro naše zákazníky v rámci projektů zajišťujeme externí školení v oblasti IT. Zákazníkům pomáháme se zajištěním administrativy ohledně projektů.

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) můžete získat dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců. POVEZ II je dotační program, ve kterém Evropská unie prostřednictvím Úřadů práce podporuje zaměstnavatele, kteří chtějí zvyšovat odborné znalosti svých zaměstnanců a tím zvyšovat efektivitu jejich práce.

V rámci projektu POVEZ II je možné získat dotaci na různá odborná školení. Projekt POVEZ II navazuje na předchozí obdobné projekty realizované za účelem podpory dalšího odborného rozvoje zaměstnanců. Nyní lze podávat žádosti v rámci III. výzvy.

Základní informace o projektu POVEZ

  • Na vzdělávání zaměstnanců může zaměstnavatel získat příspěvek ve výši až 85 % nákladů a náhradu mzdy zaměstnanců, kteří se školení účastní.
  • Projektu se mohou účastnit právnické osoby i OSVČ se sídlem mimo Prahu. Účastnit se mohou i mimopražské pobočky společnosti, která má sídlo v Praze.
  • Zaměstnavatel vzdělávací aktivity spolufinancuje z 15 %.
  • Projekty schvalují příslušné Úřady práce podle oblasti, kde sídlí pobočka zaměstnavatele, ve které je plánovaná vzdělávací aktivita.
  • Vzdělávacích aktivit se mohou účastnit stálí a noví zaměstnanci.

Jak získat dotaci v rámci projektu POVEZ

Administrativa ohledně získání dotaze v rámci projektu POVEZ není příliš náročná. Rádi vám s naplánováním vzdělávací aktivity a přípravou administrativy pomůžeme a poradíme. Zajišťujeme školení v oblasti IT a měkkých dovedností po celém území ČR. V případě zájmu o další informace kontaktujte Ivu Horovou, tel.: +420 775 694 359, iva.horova@abecedapc.cz.

Více informací o projektu POVEZ získáte na stránkách MPSV.

Výzva č. 97 OPZ – Podnikové vzdělávání zaměstnanců II

V rámci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců II je možné žádat o dotaci na vzdělávání zaměstnanců v oblastech: obecné IT, měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, specializované IT, účetní, ekonomické a právní kurzy, technické a jiné odborné vzdělávání. O dotaci budou moct žádat obchodní korporace, OSVČ se zaměstnanci, státní podniky a právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem. Projekt je možné realizovat na území ČR bez hl. m. Prahy. Možné jsou i školení zaměstnanců s výkonem práce v Praze, pokud školení proběhne mimo území hl. m. Prahy.

Výzva byla vyhlášena 15.03.2019. Termín ukončení příjmu žádostí je 15.05.2019. Znění výzvy naleznete na portále ESF ČR. S přípravou a plánováním projektu vám rádi pomůžeme.