Získejte dotaci na školení - Povez II

V rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II) můžete získat dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců. POVEZ II je dotační program, ve kterém Evropská unie prostřednictvím Úřadů práce podporuje zaměstnavatele, kteří chtějí zvyšovat odborné znalosti svých zaměstnanců a tím zvyšovat efektivitu jejich práce.

V rámci projektu POVEZ II je možné získat dotaci na různá odborná školení. Projekt POVEZ II navazuje na předchozí obdobné projekty realizované za účelem podpory dalšího odborného rozvoje zaměstnanců. S těmito projekty máme bohaté zkušenosti. Pro naše zákazníky v rámci projektů zajišťujeme externí školení v oblasti IT. Zákazníkům pomáháme se zajištěním administrativy ohledně projektů.

Dne 30.6.2017 byl ukončen příjem žádostí ve II.výzvě. O termínu vyhlášení III.výzvy budeme v předstihu informovat.

Základní informace o projektu POVEZ II

  • Na vzdělávání zaměstnanců může zaměstnavatel získat příspěvek ve výši až 85 % nákladů a náhradu mzdy zaměstnanců, kteří se školení účastní.
  • Projektu se mohou účastnit právnické osoby i OSVČ se sídlem mimo Prahu. Účastnit se mohou i mimopražské pobočky společnosti, která má sídlo v Praze.
  • Zaměstnavatel vzdělávací aktivity spolufinancuje z 15 %.
  • Projekty schvalují příslušné Úřady práce podle oblasti, kde sídlí pobočka zaměstnavatele, ve které je plánovaná vzdělávací aktivita.
  • Vzdělávacích aktivit se mohou účastnit stálí a noví zaměstnanci.

Jak dotaci získat

Administrativa ohledně získání dotaze v rámci projektu POVEZ II není příliš náročná. Rádi vám s naplánováním vzdělávací aktivity a přípravou administrativy pomůžeme a poradíme. Zajišťujeme školení v oblasti IT a měkkých dovedností po celém území ČR. V případě zájmu o další informace kontaktujte Ivu Horovou, tel.: +420 775 694 359, iva.horova@abecedapc.cz.

Více informací o projektu POVEZ II získáte na stránkách MPSV.