Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Naše školící středisko je akreditované Ministrestvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k provádění vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). V rámci dalšího vzdělávaní mohou u nás pedagogičtí pracovníci absolvovat řadu kurzů z oblasti výpočetní techniky a informatiky. Máme připraveno 51 šablon z oblasti kancelářských aplikací, grafiky, zpracování videa, tvorby webových stránek, internetového marketingu, komunikace na internetu a CAD software. Pedagogičtí pracovníci se mohou účastnit otevřených kurzů a individuálních školení nebo v případě většího počtu zájemců o školení z jedné školy, uspořádáme pro ně uzavřené školení. Pro zpracování konkrétní nabídky nás kontaktujte.

Akreditované kurzy v rámci DVPP (šablony):

Kancelářské aplikace

Akreditovaný vzdělávací program Délka (hod) Cena s DPH Odkaz na školení s obdobnou obsahovou náplní
Kancelářské aplikace Office 24 6 900 Kč
Excel - základní 8 2 300 Kč Excel základní
Excel pokročilý 16 4 600 Kč Excel pokročilý
Excel expert 8 2 600 Kč Excel expert
Excel makra 8 2 600 Kč Excel makra
Excel VBA 16 5 200 Kč Excel VBA
PowerPoint - základní 8 2 300 Kč PowerPoint základní
PowerPoint - pokročilý 8 2 300 Kč PowerPoint pokročilý
Word - základní 8 2 300 Kč Word základní
Word - expert 8 2 600 Kč Word dlouhé dokumenty
Word - pokročilý 8 2 300 Kč Word pokročilý
Outlook - základní 8 2 300 Kč Outlook základní
Outlook - pokročilý 8 2 300 Kč Outlook ve firemním prostředí
Zaznamenávání a správa poznámek ve OneNote 8 2 300 Kč OneNote
Sharepoint - základní 8 2 600 Kč SharePoint pro uživatele
Sharepoint - pokročilý 8 2 700 Kč SharePoint pro správce intranetu
Office 365 - základní 8 2 300 Kč Office 365 - úvod
Office 365 - pokročilý 8 2 700 Kč Office 365 pokročilý
Power BI 8 2 700 Kč Power BI
Databáze v programu Access - základní 16 4 600 Kč Access základní
Databáze v programu Access - pokročilý 8 2 700 Kč Access pokročilý
Programování databází v programu Access 16 5 200 Kč Access programování
Úvod do programu Project 8 2 600 Kč Project expres
Harmonogramy v programu Project 16 4 600 Kč Project základní

Grafika a video

Akreditovaný vzdělávací program Délka (hod) Cena s DPH Odkaz na školení s obdobnou obsahovou náplní
Příprava grafiky a úprava fotek pomocí online nástrojů 8 2 300 Kč Příprava grafiky a úprava fotek pomocí online nástrojů
Úprava rastrové grafiky v programu GIMP 8 2 300 Kč GIMP
Úvod do Adobe Photoshop 8 2 300 Kč Photoshop základní
Zpracování fotografií v Adobe Photoshop 16 4 600 Kč Photoshop zpracování fotografií
Vektorová grafika v CorelDRAW - základní 16 4 600 Kč CorelDRAW základní
Vektorová grafika v CorelDRAW - pokročilý 8 2 700 Kč CorelDRAW pokročilý
Vektorová grafika v Adobe Illustrator - základní 16 4 600 Kč Illustrator základní
Vektorová grafika v Adobe Illustrator- pokročilý 8 2 700 Kč Illustrator pokročilý
Vektorová grafika v Adobe InDesign - základní 16 4 600 Kč InDesign základní
Vektorová grafika v Adobe InDesign - pokročilý 8 2 700 Kč InDesign pokročilý
Úprava videa v programech zdarma 8 2 300 Kč Úprava videa v programech zdarma
Vektorová a rastrová grafika v aplikacích CorelDRAW 24 6 900 Kč
Vektorová a rastrová grafika v aplikacích Adobe 24 6 900 Kč

Webové stránky

Akreditovaný vzdělávací program Délka (hod) Cena s DPH Odkaz na školení s obdobnou obsahovou náplní
Tvorba webových stránek 24 6 900 Kč
Úvod do tvorby webových stránek 8 2 600 Kč Úvod do tvorby webových stránek
Tvorba webových stránek pomocí redakčních systémů 8 2 600 Kč Redakční systémy
Programování webových stránek v jazyce HTML - základní 16 4 600 Kč HTML základní
Programování webových stránek v jazyce HTML - pokročilý 8 2 700 Kč HTML pokročilý
Programování webových stránek v jazyce PHP 16 4 600 Kč PHP základní

Online marketing a komunikace na internetu

Akreditovaný vzdělávací program Délka (hod) Cena s DPH Odkaz na školení s obdobnou obsahovou náplní
Marketing na internetu 8 2 700 Kč Internetový marketing
Komunikace na internetu a její rizika 8 2 300 Kč Komunikace na internetu a její rizika

CAD software

Akreditovaný vzdělávací program Délka (hod) Cena s DPH Odkaz na školení s obdobnou obsahovou náplní
Kreslení technické dokumentace v programu AutoCAD - základní 24 5 900 Kč AutoCAD základní
Kreslení technické dokumentace v programu AutoCAD - pokročilý 16 5 600 Kč AutoCAD pokročilý
Navrhování v programu Inventor - základní 24 7 500 Kč Inventor základní
Navrhování v programu Inventor - pokročilý 16 6 100 Kč Inventor pokročilý
Projektování v programu Revit - základní 24 7 500 Kč Revit základní
Projektování v programu Revit - pokročilý 16 6 100 Kč Revit pokročilý

Více informací o kurzech v rámci DVPP a nabídka aktuálních termínů:
800 118 118 (volání zdarma), 775 694 359
info@abecedapc.cz