Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

Naše školící středisko je akreditované Ministrestvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k provádění vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). V rámci dalšího vzdělávaní mohou u nás pedagogičtí pracovníci absolvovat řadu kurzů z oblasti výpočetní techniky a informatiky. Máme připraveno 51 šablon z oblasti kancelářských aplikací, grafiky, zpracování videa, tvorby webových stránek, internetového marketingu, komunikace na internetu a CAD software. Pedagogičtí pracovníci se mohou účastnit otevřených kurzů a individuálních školení nebo v případě většího počtu zájemců o školení z jedné školy, uspořádáme pro ně uzavřené školení. Pro zpracování konkrétní nabídky nás kontaktujte.

Akreditované kurzy v rámci DVPP (šablony):

Kancelářské aplikace

Akreditovaný vzdělávací program Délka (hod) Odkaz na školení s obdobnou obsahovou náplní
Kancelářské aplikace Office 24
Excel - základní 8 Excel základní
Excel pokročilý 16 Excel pokročilý
Excel expert 8 Excel expert
Excel makra 8 Excel makra
Excel VBA 16 Excel VBA
PowerPoint - základní 8 PowerPoint základní
PowerPoint - pokročilý 8 PowerPoint pokročilý
Word - základní 8 Word základní
Word - expert 8 Word dlouhé dokumenty
Word - pokročilý 8 Word pokročilý
Outlook - základní 8 Outlook základní
Outlook - pokročilý 8 Outlook ve firemním prostředí
Zaznamenávání a správa poznámek ve OneNote 8 OneNote
Sharepoint - základní 8 SharePoint pro uživatele
Sharepoint - pokročilý 8 SharePoint pro správce intranetu
Office 365 - základní 8 Office 365 - úvod
Office 365 - pokročilý 8 Office 365 pokročilý
Power BI 8 Power BI
Databáze v programu Access - základní 16 Access základní
Databáze v programu Access - pokročilý 8 Access pokročilý
Programování databází v programu Access 16 Access programování
Úvod do programu Project 8 Project expres
Harmonogramy v programu Project 16 Project základní

Grafika a video

Akreditovaný vzdělávací program Délka (hod) Odkaz na školení s obdobnou obsahovou náplní
Příprava grafiky a úprava fotek pomocí online nástrojů 8 Příprava grafiky a úprava fotek pomocí online nástrojů
Úprava rastrové grafiky v programu GIMP 8 GIMP
Úvod do Adobe Photoshop 8 Photoshop základní
Zpracování fotografií v Adobe Photoshop 16 Photoshop zpracování fotografií
Vektorová grafika v CorelDRAW - základní 16 CorelDRAW základní
Vektorová grafika v CorelDRAW - pokročilý 8 CorelDRAW pokročilý
Vektorová grafika v Adobe Illustrator - základní 16 Illustrator základní
Vektorová grafika v Adobe Illustrator- pokročilý 8 Illustrator pokročilý
Vektorová grafika v Adobe InDesign - základní 16 InDesign základní
Vektorová grafika v Adobe InDesign - pokročilý 8 InDesign pokročilý
Úprava videa v programech zdarma 8 Úprava videa v programech zdarma
Vektorová a rastrová grafika v aplikacích CorelDRAW 24
Vektorová a rastrová grafika v aplikacích Adobe 24

Webové stránky

Akreditovaný vzdělávací program Délka (hod) Odkaz na školení s obdobnou obsahovou náplní
Tvorba webových stránek 24
Úvod do tvorby webových stránek 8 Úvod do tvorby webových stránek
Tvorba webových stránek pomocí redakčních systémů 8 Redakční systémy
Programování webových stránek v jazyce HTML - základní 16 HTML základní
Programování webových stránek v jazyce HTML - pokročilý 8 HTML pokročilý
Programování webových stránek v jazyce PHP 16 PHP základní

Online marketing a komunikace na internetu

Akreditovaný vzdělávací program Délka (hod) Odkaz na školení s obdobnou obsahovou náplní
Marketing na internetu 8 Internetový marketing
Komunikace na internetu a její rizika 8 Komunikace na internetu a její rizika

CAD software

Akreditovaný vzdělávací program Délka (hod) Odkaz na školení s obdobnou obsahovou náplní
Kreslení technické dokumentace v programu AutoCAD - základní 24 AutoCAD základní
Kreslení technické dokumentace v programu AutoCAD - pokročilý 16 AutoCAD pokročilý
Navrhování v programu Inventor - základní 24 Inventor základní
Navrhování v programu Inventor - pokročilý 16 Inventor pokročilý
Projektování v programu Revit - základní 24 Revit základní
Projektování v programu Revit - pokročilý 16 Revit pokročilý

Více informací o kurzech v rámci DVPP a nabídka aktuálních termínů:
800 118 118 (volání zdarma), 775 694 359
info@abecedapc.cz